Skip to content
Örnsköldsvik

High Coast Creative

Allt började över en kopp te i ett vardagsrum i Grundsunda i juni 2016. Vi var några kreatörer som kände att vi ville göra mer för den kreativa branschen och området där vi bor. Om vi kunde samla fler kreatörer och bygga ett starkt nätverk skulle vi tillsammans kunna lyfta varandra och på riktigt ta plats i näringslivet.

Utifrån de tankegångarna jobbade vi vidare och tack vare Världsklass Örnsköldsvik kunde vi göra en förstudie på ämnet under hösten 2016 och våren 2017. Där kartlade vi kreatörer och samarbetspartners, och nätverket skapade även ingångar till industri, näringsliv och kommun. Med förstudien kom insikten om att vi behöver en branschorganisation som kan jobba för att skapa samarbeten mellan näringsliv, kommun och samhälle. Där medlemmarna, de kreativa näringarna, driver sitt engagemang och sin lönsamhet själva men har organisationen som ett bollplank. Helt enkelt bygga ett stort, starkt och brett nätverk där vi med våra små företag kan bli en del i något större.

Vi skapade så en ideell förening som fick namnet High Coast Creative – en branschorganisation för den kreativa näringen i Höga Kusten.