Sveriges inkubatorer för konst och kreativa näringar

CreARTive

Intresseorganisationen creARTive grundades 2019, och organiserar de multidisciplinära inkubatorerna för konst och kreativa näringar i Sverige. Föreningen har 12 medlemsinkubatorer – från Lund i söder till Piteå i norr – med totalt ca 400 företag och entreprenörer anslutna. 

CreARTive består av elva multidisciplinära inkubatorer för konst och kreativa näringar