Om oss

Föreningen har som ändamål:

 • att vara en ideell intresseorganisation för multidisciplinära inkubatorer för konstnärliga och kreativa näringar i Sverige (KKN): organisationer med syfte att facilitera, stödja och utveckla entreprenörer inom området;
 • att öka organisationens och medlemmarnas kunskaper, samarbetsmöjligheter, resurser och metoder kring det arbete vi utför;
 • att stärka och synliggöra medlemmarnas roll och verksamhet bland beslutsfattare, kreatörer och allmänhet.
  Föreningen är politiskt, religiöst och ekonomiskt obunden.

Föreningen har en särskild målsättning att:

 • utveckla nätverket av inkubatorer och liknande organisationer som arbetar inom vårt område;
 • synliggöra behovet av specifikt affärsutvecklingsstöd inom konstnärliga och kreativa näringar;
 • synliggöra konstnärliga och kreativa näringar som en egen bransch, med särskilda villkor och behov.
 • främja kunskap och lärande mellan inkubatorer och liknande organisationer inom vårt område;
 • verka för gränsöverskridande samarbeten mellan olika områden i samhället, som till exempel sociala, gröna, hållbara och värderingsdrivna verksamheter;
 • verka för gemensamma projekt och samverkan mellan föreningens medlemmar;
 • verka för internationella samarbeten med organisationer inom vårt område.

Till medlem i föreningen kan inväljas multidisciplinära inkubatorer för konstnärliga och kreativa näringar i Sverige (KKN): organisationer med syfte att facilitera, stödja och utveckla entreprenörer inom området.

Inkubatorerna ska för sina konstnärer och kreatörer kunna tillhandahålla:

 • en fysisk eller digital plattform eller lokal för samarbete;
 • dokumenterade metoder och verktyg för verksamhetsutveckling;
 • aktiv individuell coachning och facilitering;
 • öppna eller interna nätverksaktiviteter och andra aktiviteter, tex kurser och föreläsningar;
 • samt vända sig till konstnärer och kreatörer, av många olika professioner.

Styrelsen väljer in medlem efter att styrelsen mottagit en skriftlig ansökan.
Endast juridisk person kan inväljas till medlem i föreningen.