Skip to content

Creartive Sweden bjuder in till samtal om näringspolitiska insatser och KKN under Folk & Kultur!

CreARTive Sweden, intresseorganisation för Sveriges inkubatorer för konst och kreativa näringar, arrangerar samtal om de näringspolitiska insatsernas relation till KKN och de konstnärliga disciplinerna. Sektorn kulturella och kreativa näringar (KKN) är, gällande BNP, lika stor som jordbrukssektorn.

De konstnärliga disciplinerna definieras som kärnan i KKN som de övriga branscherna i sektorn är beroende av.

  • Hur får KKN-sektorn del av de näringspolitiska insatserna?
  • Ska hela KKN-sektorn omfattas av dem?
  • Behöver det näringslivsfrämjande systemet utvecklas för att främja KKN-sektorn, eller tvärtom?

NÄR: Den 6:e februari kl 11:30-12:30
VAR: B-hallen, Stiga Arena, Eskilstuna.

Program:

CreARTive Swedens ordförande Martin Q Larsson hälsar välkomna. Peter Gahnström, projektledare Transit Kulturinkubator, ger en överblick av relationen mellan kulturella och kreativa näringar och de näringspolitiska medlen.

Följt av panelsamtal med berörda parter och moderator Pratik Vithlani: Anne-Sofie Ericsson, CreARTive och verksamhetsledare SITE, Katja Lindqvist, forskare KKN, Region Skåne, Anna Ridderstad, bildkonstnär och ordförande Konstnärscentrum, Helena Nyberg Brehfors, enhetschef entreprenörskap och företag vid Tillväxtverket och Lisa Belfrage, regionutvecklare näringsliv KKN, Region Västra götaland.

Programmet avslutas med att Helene Öberg, statssekreterare vid Kulturdepartementet, berättar om hur de arbetar med frågan om kulturella och kreativa näringar från ett kulturpolitiskt perspektiv.

Kontakt:

För mer information vänligen kontakta Sara Lönnroth, verksamhetsledare Transit Kulturinkubator och medlem i CreARTive på sara@transitsthlm.se.

Läs mer och Folk och kultur och vår programpunkt.