Skip to content
Göteborg

Brewhouse Inkubator

Brewhouse Inkubator utvecklar och motiverar människor med nya idéer till att ta nästa steg. Vi är en nationell inkubator som erbjuder affärsutvecklingsstöd till entreprenörer, innovatörer och startups med fokus på musik, scen och ny teknik. Men vi stöttar även bolag inom andra närliggande inriktningar.

Hur då? 
Tänk dig ett växthus dit människor kommer för att låta sina affärsidéer utvecklas snabbare. Vi tillhandahåller verktyg och växtnäring i form av ny kunskap och nätverk, som förbättrar förutsättningarna för att utveckla affärsidén till ett hållbart och bärkraftigt bolag. Med tiden har affärsidén och bolaget utvecklats tillräckligt för att planteras ut och fortsätta växa på egen hand.

Brewhouse Inkubator är utvald, som första inkubator med fokus på kulturella och kreativa näringar, att vara med i Vinnovas nationella inkubatorprogram för excellenta inkubatorer. Förutom ekonomiskt stöd till både inkubatorn och de deltagande bolagen, innebär antagningen en kvalitetsstämpel.