Skip to content
Umeå

eXpression Umeå

Vi är en företagsinkubator som möjliggör utveckling av drivna kreatörer med idéer, innovationer eller företag inom de konstnärliga, kulturella och kreativa näringarna. Vi erbjuder effektiva och nytänkande metoder, en kreativ coworkingmiljö och prototyplabb i världsklass. Tillsammans visar de kreativa näringarna vägen till framtidens hållbara tillväxt – creative minds unite.

Vi lovar att tillsammans med kreatörer utmana normer inom företagsutveckling med fokus på konstnärliga, kulturella och kreativa näringar.

Det gör vi genom att erbjuda kreatörer:

  • Möjlighet att iterera fram affärsmodeller för sina idéer, innovationer och företag.
  • Provtrycka sitt entreprenörskap och entreprenöriella förmåga.
  • En trygg plats att lyckas och misslyckas på.
  • Ett community i syfte att skapa starka relationer för framtiden.

eXpression Umeå ska vara trygg plats att lyckas och misslyckas på. Därför lägger vi stor vikt vid att skapa en kultur och en miljö som ger trygghet, inspirerar till kreativitet och stöttar dig som kreativ entreprenör – på den plats du befinner dig. Vi erbjuder detta genom våra affärsutvecklingsprogram, prototyplab, kreativa co-workingmiljöer och utmanande affärscoacher.