Skip to content
Botkyrka

Katapult Subtopia

Subtopias kulturinkubator är en inkubator och arbetsplats för innovation och idéer. Här arbetar entreprenörer med att utveckla sina visioner till hållbara företag och verksamheter inom kulturella, sociala och kreativa näringar. Vi erbjuder kreativ coaching, en bekräftande miljö, ett flexibelt kontor och allt det som följer med att bli en del av Subtopias kluster.

Subtopias kulturinkubator drivs av visionen: att göra världen lite bättre. Subtopia ligger i Alby i Botkyrka kommun och är en plats för kulturproduktion och upplevelser. Vi är också en del av Botkyrka kommuns strategi för att stimulera kreativitet och entreprenörskap. Klumps långsiktiga mål är att bidra till ekonomisk, social och konstnärlig tillväxt lokalt och regionalt.

Det kostar inget att vara medlem och det finns inga specifika kriterier. Om företagaren tror på sin idé så stödjer vi med verktygen för att göra idén till verklighet.