Skip to content
Karlshamn

Netport

NetPort Science Park skapar förutsättningar för människor, befintliga företag och nya start-ups att mötas, skapa och växa. Nu expanderar vi på nytt och ger plats åt 700 nya arbetsplatser, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningsytor som speglar verksamheten i science parken. I biosalongerna skapas även unika möjligheter för efterbearbetning av ljud och bild i fullskalig biosalong, bl.a ljudmix av Dolby Atmos surround. Kulturen får därmed en starkare plats tillsammans med tekniken. Under vårt varumärke GamePort bedrivs inkubation av dataspelsföretag, en av Sveriges första spelinkubatorer.

Blekinge Tekniska Högskola bedriver forskning och utbildning på NetPort Science Park inom Medieteknik. Detta är ett inter- och transdisciplinärt område och kretsar kring digital teknik, visuella, audiella och interaktiva uttryck. Forskningen intresserar sig speciellt för digitala upplevelser i fysiska miljöer och sträcker sig från koncept- och idéutveckling via prototypdesign till tester och utvärdering. NetPort Science Park är en triple helix-organisation som främjar samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet.

Målsättningen är att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling på lokal och regional nivå. Här stimuleras utveckling och spridning av kompetens, affärsmöjligheter, utbildning, forskning och andra innovationsfrämjande åtgärder. NetPort initierar och deltar i forskningsprojekt tillsammans med lokala, nationella och internationella partners främst inom tre fokusområden: Digitala Medier, Energi och Intelligenta Transportsystem.