Skip to content
Stockholm

Smart Coop

Smart Coop är ett kooperativt, icke vinstdrivande produktionshus med ca 1500 anslutna frilansare främst inom kulturen. Vi tror på styrkan i gemensam organisering och hjälper våra medlemmar med fakturering, projektadministration, marknadsföring och kompetensutveckling. Våra medlemmar är verksamma från norra Sapmi till Malmö i söder. Vår målsättning är att främja våra medlemmars ekonomiska, organisatoriska och kompetensmässiga utveckling samt att säkerställa en ökad social trygghet genom anställning, schyssta kontrakt och bra försäkringar.

Smart är ett europeisk plattformskooperativ och återfinns i ca 30 städer runt om i Europa. Totalt ingår ca 90.000 frilansare inom de kulturella och kreativa näringarna i kooperativet. Av dessa är en övervägande majoritet kulturskapare. Denna trans-europeiska mångfald öppnar upp, förenklar och stärker våra medlemmars som internationella aktörer. Smart i Sverige drivs även av Intercult, ett oberoende produktions- och resurscentrum för kultur med säte i Stockholm som skapar gränsöverskridande kulturprojekt och initierar storskaliga samproduktioner, främst på europeisk nivå men även utanför Europa.