Skip to content
Malmö

stpln:lab

STPLN har i över tio år varit ett centrum för DIY-kultur i Malmö. Från och med 2022 driver STPLN kulturinkubatorn stpln:lab. Ett program och residens för det fria kulturlivet. För frilansarna och småföretagarna som producerar de kreativa näringarnas råvaror: Konsten, musiken, dansen, designen och litteraturen. Poddarna, filmerna och fotografierna. Föreställningarna och utställningarna. Arkitekturen. Spelen…

Stpln:lab rullar över 12 månader och som ger deltagarna plats på STPLN, tillgång till verkstäder och studios, mediautrustning, maskiner och verktyg, personlig coaching och ett rullande program med ekonomisk och juridisk utbildning, introduktion till upphandling, kulturpolitisk orientering, internationella utbyten med mera.