Skip to content
Stockholm

Transit

Transit kulturinkubator är ett resurscentrum för yrkesverksamma bildkonstnärer, formgivare, konsthantverkare, musiker, filmare och scenkonstnärer (benämnda yrkeskonstnärer). Frilansande yrkeskonstnärer kan söka till Transits tvååriga residens vid kulturinkubatorn i Stockholm. Transits residens består av kontorsplats, kollegialt sammanhang och aktiviteter för utveckling av den egna verksamheten, såväl ekonomiskt som konstnärligt. Målet är att den enskilde yrkeskonstnären ska stärka sin försörjningsförmåga med utgångspunkt från dennes konstnärskap och kompetens.

Detta sker genom coachning och workshoppar med metoder speciellt utvecklade under 10 års tid för och tillsammans med målgruppen. Under två år utgör Transit den antagne yrkeskonstnärens ”huvudkontor”. Här är konstnären del av ett kollegialt sammanhang med kompetensutbyten och samarbeten. Med stöd av Transit, utvecklar hen sin konstnärliga verksamhet och sin försörjningsförmåga utifrån sitt unika konstnärskap och sin konstnärliga kompetens. På Transit skapar och producerar den antagne konstnären verk, projekt, produkter och tjänster som sedan upplevs av medborgare.

Produkterna och tjänsterna utgör även ofta det bärande innehållet i produkter och tjänster vidareutvecklade inom kulturella och kreativa näringar (KKN). Parallellt med residenset driver Transit uppdragsbaserad verksamhet för yrkeskonstnärer i hela landet. Genom samverkan med regioner, centrumbildningar och branschorganisationer utvecklar och håller Transit fysiska och digitala workshoppar för yrkeskonstnärer i Sveriges olika regioner.